Han byggde Sveriges största fastighetsbolag

Han byggde Sveriges största fastighetsbolag

Fredrik Wirdenius har sedan 2008 varit med och byggt upp Sveriges största fastighetsbolag Vasakronan. I rollen som vd ansvarar han för ett bestånd på 121 miljarder kronor, något som gör att han också kan vara med och driva branschens utveckling.”

Ett stenkast från Stockholms bultande hjärta ligger Vasakronans huvudkontor. Sveriges största fastighetsbolag har i dag fastigheter värderade till nära 121 miljarder kronor. Fredrik Wirdenius är sedan snart tio år tillbaka vd. Ansvaret till trots ger han ett lugnt intryck – det är givetvis inte första gången han sitter i en intervju. Att han med jämna mellanrum figurerar i etern är inte särskilt märkligt. Under flera år har han nämligen utnämnts till Fastighet-sveriges mäktigaste person.

Fredrik Wirdenius berättar att han som vd vill vara ett föredöme. Inför intervjun ringde jag helt sonika upp honom och bokade, utan mellanhänder, in vår sittning. Det är inte helt vanligt gällande personer i hans ställning:

– Alla vet att jag har en hög lön och då ska jag också göra det som jag är satt att göra. Att vara nåbar ingår i mitt uppdrag som vd, säger han. Fredrik Wirdenius beskriver sig själv som en person som hellre tittar framåt än bakåt. Som ledare delegerar han hellre än detaljstyr. I grund och botten är han en strateg med ingenjörsbakgrund. Resan mot Vasakronans topp startade på KTH. Efter civilingenjörsexamen hann han bland annat med 19 år av olika roller hos Skanska, där han arbetade både i Sverige och internationellt. Därefter erbjöds han ledarrollen hos dåvarande AP-Fastigheter. Han hade knappt hunnit tillträda när bolaget vann budstriden om Vasakronan. Det nya, sammanslagna bolaget behöll det sistnämna namnet och Fredrik Wirdenius utsågs till vd:

– De båda bolagen var egentligen relativt strategiskt likartade med ungefär lika stora bestånd. Däremot fanns det kulturmässigt en ganska stor skillnad i hur man drev verksamheten. Vi bestämde tidigt att det här skulle bli något nytt, att det skulle kännas som en nystart för alla. Jag hade fördelen av att jag bara varit hos AP ett halvår och att jag därför uppfattades som objektiv i beslut. Det var en förutsättning för att lyckas – att vi kunde vara kalla i våra analyser. Att bli vd för det nya bolaget var en fantastisk utmaning och en dröm som fastighetsmänniska.

”Den fysiska miljön påverkar människors beteende och det är människors beteende som är själva företagen”

Hur var den första tiden när du skulle foga ihop två bolag till ett enda?
– Det är klart att jag hade stor respekt för uppgiften, men jag lutade mig mot att det hela tiden fanns en industriell logik i besluten som togs. En stor del av organisationen längtade efter att vara med och starta upp något nytt och det fanns en positiv underton i det vi gjorde. Men visst var det en jobbig resa, de första åren. Samtidigt kände jag hela tiden att vi rörde oss i rätt riktning.

Vasakronans speciella ägarstruktur innebär ett särskilt ansvar, menar Fredrik Wirdenius:
– Jag tycker det är en styrka att ha fyra stycken AP-fonder som ägare men det ställer också speciella krav på uppdraget. Det är svenska pensionärers pengar som vi förvaltar. Med det kommer ett stort ansvar att både få in affärsmannaskapet i organisationen samtidigt som vi också tar ett stort ansvar med hög etik och moral i vårt arbete.

Vilka hjärtefrågor har du varit med och drivit under din tid som vd för Vasakronan?
– Att få in hållbarhet i våra affärsmodeller. Vi var tidigt ute med exempelvis miljöcertifiering av fastigheter, gröna hyresavtal och ambitionen att minera miljöavtryck.

En annan drivkraft, berättar Fredrik Wirdenius, har varit att arbeta med fastigheter som möjliggörare av förändring i organisationer:
– Jag tycker att vi har varit med och gjort en förflyttning av hela branschen, där vi påvisat att arbetsplatsen kan vara med och driva förändringsprocesser i bolag. Den fysiska miljön påverkar människors beteende och det är människors beteende som är själva företagen. I dag sitter jag regelbundet med stora börsnoterade bolag och generaldirektörer och diskuterar de här frågorna – för fem år sedan hade det varit otänkbart att lyfta sådana här frågor i ledningsgrupper.

Att driva utveckling möjliggörs av koncernens storlek, på en marknad som annars karakteriseras av många mindre aktörer, menar Fredrik Wirdenius:
– Fastighetsbranschen är väldigt fragmenterad och det finns många små aktörer. Som ett större bolag fyller vi en viktig funktion då vi kan driva branschutveckling. Vi känner ett ansvar i att driva utvecklingsfrågor. Fastighetsbranschen är annars inte känd för sina forskningsavdelningar, för att utrycka det milt. Men det finns ett behov av utveckling och att hitta hållbara affärsmodeller för fastigheter.

2016 gjorde Vasakronan sitt resultatmässigt bästa år. Samtidigt innebär en hållbar affärsmodell över tid att bolaget ska kunna hantera marknaden den dagen det blåser snålare vindar:
– För tillfället tjänar alla aktörer pengar. Vi är inne i en period där förutsättningarna har varit fantastiska för fastigheter. Vi har en högkonjunktur samtidigt som det är minusränta. Alla stjärnor står rätt, så att säga. Utmaningen för branschen blir när förutsättningarna ändras. Vi på Vasakronan arbetar med att bygga ett fastighetsbestånd som fortfarande är lönsamt den dagen marknaden viker, avslutar Fredrik Wirdenius.

Text: Joakim Johansson
Foto: Adrian Beck