Handelsplatser fortsatt intressanta

Handelsplatser fortsatt intressanta

Nu växer Vasa handelsplats i Södertälje genom ett nytt projekt som har skapat cirka hundra arbetstillfällen och erbjuder goda investeringsmöjligheter för fastighetsägare.

TK Development har lång erfarenhet av att etablera handelsplatser, nu senast i Södertälje. Peter Krait, vd på TK Development i Sverige, berättar hur deras affärsmodell kan se ut:

Vi köper mark av kommunen, sedan ritar vi och planerar handelsprojektet. Parallellt ingås avtal med hyresgäster och en framtida fastighetsägare. Oftast har vi de här bitarna på plats innan vi börjar med byggnation.

Peter Krait menar att externa handelsplatser har många fördelar för kommunen i fråga. Dels leder de till arbetstillfällen, dels bibehåller kommunen konsumtionsflödet.

Södertälje kommun kan nu skörda frukterna av att ha satsat tid och resurser på att detaljplanelägga mark för handel. Kommunens handelsindex bibehålls på en hög nivå och kommunen får ett större och heltäckande utbud vilket ökar attraktionskraften – det bidrar till att fler väljer att bo kvar och lockar även nya invånare till kommunen.

På Vasa handelsplats kommer det att finnas ett gym och en biltvätt, inslag som blivit allt vanligare på externa handelsplatser.

Vi har sett en trend, vilket Södertälje är ett bevis på, att inslag av service ökar på handelsplatser. Det finns ett behov av service och daglig handel i nära anslutning, handels- och serviceaktörer ser även denna trend mer tydligt, säger Peter Krait.

Externa handelsplatser innebär även fördelar för fastighetsinvesterare, som relativt hög avkastning under längre tid.

– För det första får man en nybyggd byggnad som är enkel i drift och lätt att underhålla. För det andra gör våra kunder en långsiktig investering med hög avkastning som, i princip, är garanterad under 10 år och sannolikt längre än så, avslutar Peter Krait.