Hockeyn ska flytta tillbaka in i finrummet

Hockeyn ska flytta tillbaka in i finrummet

Globen rustas och Hovet rivs när arenaområdet i den nya stadsdelen Söderstaden ska hållas konkurrenskraftigt. Totalt satsar kommunägda SGA Fastigheter 750 miljoner kronor på projektet.

Globen har blivit ett välbekant landmärke längs med Stockholms horisontlinje. Multiarenan har hunnit med snart 30 år av tjänstgöring. Nu är det dags för ett ansiktslyft. Bakom projektet står fastighetsägaren, SGA Fastigheter:

– Globen byggdes för ishockeyn men den används relativt lite för detta ändamål. I dag är det mestadels konsertverksamhet och den typen av evenemang som dominerar. Det finns en tanke om att vi med ansiktslyftet ska flytta hockeyn tillbaka in i finrummet, säger SGA Fastigheters vd, Mats Viker.

Ett av problemen med Globen är att arenan i dag upplevs som relativt tom vid lägre publiksiffror. För att göra Globen bättre rustad för hockeyns serielunk ska arenan därför göras skalbar:

– Vi tittar på olika lösningar, men en tanke är ett höjoch sänkbart tak. Ett annat problem har varit att publiken i Globen kommer långt ifrån isen vid ishockeymatcher, vilket inneburit att de nedersta raderna inte har varit attraktiva platser. I samband med moderniseringen byter vi ut våra teleskopläktare så att publiken kommer så nära sargen som möjligt.

Samtidigt kommer all befintlig utrustning också att uppgraderas. En ny stålrigg kommer att monteras i taket, ny ventilation installeras och ny belysning placeras ut. Områdets minsta arena, Annexet, får också en egen ingång. Totalt går underhållspaketet på någonstans runt 230–240 miljoner kronor och moderniseringen runt 350 miljoner kronor.

”Är arenan omodern ökar svårigheterna att få hit artister”

– Om vi jämför med andra arenor i Europa som är byggda på 80-talet är Globen en av de som inte är renoverad. Det råder givetvis en konkurrenssituation. Det tar nio timmar att köra lastbil hit från Köpenhamn. Är arenan omodern ökar svårigheterna att få hit artister, så är det. Vi har också konkurrenter i regionen, framför allt Köpenhamn, men även Oslo och Hartwall arena i Helsingfors.

Hovet tackar för sig
När förändringarna genomförs blir grannarenan Hovet överflödig. Byggnaden, som uppfördes 1962, är enligt Mats Viker helt enkelt för sliten. Energivärdet är lågt och konstruktionen är svår att uppgradera. Lösningen är att Hovet rivs. Två nya träningsytor för hockey byggs under marken. När rivningen är klar kommer marken att säljas tillsammans med Söderstadions tomt. Ytan kommer istället att bebyggas med bostäder och med kontor, och ingå i den nya stadsdelen Söderstaden.

– Vi har haft workshops med klubbarna, träffat idrottsförbund och supportrar. Hovet är en pärla som många har en stark relation till och givetvis är det en tuff process. Jag har själv suttit där på matcher sedan 70-talet och jag älskar arenan. Men för klubbarna är Hovet inte den stora framtiden i en modern hockeyprodukt. Det är de införstådda i, avslutar Mats Viker.

Text: Joakim Johansson
Foto: SGA Fastigheter