Hon skapar förutsättningar för att fler ska välja järnvägen

Hon skapar förutsättningar för att fler ska välja järnvägen

500 000 personer passerar varje dag Jernhusens stationer. För vd Kerstin Gillsbro är det viktigaste att skapa förutsättningar – både för att hennes medarbetare ska kunna göra ett bra jobb och för att fler ska välja järnvägen över andra transportmedel.

Jag träffar Kerstin Gillsbro på Jernhusens huvudkontor i Stockholm. När vi sätter oss ner blickar vi ut över stationsområdet och under intervjuns gång ser vi tåg rulla in och ut från stationen. En verksamhet som Jernhusen, tillsammans med aktörer såsom SJ och Trafikverket, ansvarar för.
– Slutar tågen gå, stannar samhället. Därför måste allt bara fungera, säger Kerstin Gillsbro.

Kerstin Gillsbro har varit vd för Jernhusen sedan 2011 och man märker tydligt att hon trivs här. Flera gånger återkommer hon till stoltheten som hon känner i sin roll och för Jernhusens uppdrag – att utveckla stationshus och stadsområden runt dem. För henne handlar det om att skapa förutsättningar. Förutsättningar för att medarbetarna ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt och för att fler, både privatpersoner och företag, ska välja järnväg och kollektivtrafik över till exempel bil och flyg.
– Lyckas vi med det – då kan vi göra underverk. Vi är ett lag som gör det här tillsammans och det är mitt jobb att se till att alla kan göra det på bästa sätt. Det är något som jag har med mig från alla mina år inom byggbranschen. Där arbetar man bara i lag och det präglar mig mycket, berättar hon.

Jernhusens mest kända byggnader är centralstationerna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Utöver dem har de också omkring 160 järnvägsnära byggnader – några nybyggda och några ända från 1800-talet.
– Det låter ju kaxigt, men vår fastighetsportfölj är unik och vi har Sveriges absolut bästa markinnehav. Därför har vi valt att tänka utanför stationens väggar. Stationsområden är inte bara stationshus, säger hon.

Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen.

Ett av Jernhusens största projekt framöver är överdäckningen av centralstationsområdet i Stockholm. Planen är att i princip hela bangården ska täckas över för att möjliggöra byggnation ovanpå. Nytt stationshus, kontorsplatser och ett torg är förslag som nu diskuteras i den detaljplan som tas fram tillsammans med Stockholms stad.
– Vi skapar en helt ny stadsdel och vi bygger den runt redan befintlig infrastruktur. Det finns forskning som visar att ju mer man förtätar stadskärnan desto större blir den dynamiska tillväxten i samhället eftersom funktion och kunskap dras till varandra, berättar Kerstin Gillsbro och man märker hur spännande hon tycker att detta är. Jernhusen står alltså med ett ben i fastigheter och ett i transporter. Fastigheterna är medlet, inte målet med verksamheten.
– Det som är intressant med våra fastigheter är funktionen. Allt från underhållsdepåer till väntsalar och kombiterminaler måste fungera för att resan ska kunna flyta på. Om tågen till exempel inte kommer ut från underhåll i tid uppstår förseningar – och då stannar som sagt Sverige, säger hon.

Jernhusen är ett statligt. När jag frågar Kerstin Gillsbro hur det präglar deras verksamhet skiner hon upp. För henne är det bara positivt att vara statligt ägda och det är också något som hon är stolt över: – Det gör att vi kan tänka väldigt långsiktigt eftersom vi har en så stabil och trygg ägare. Vi kan ta på oss stora projekt, vilket såklart också innebär att riskerna är lika stora. Personligen känner jag en stolthet i att Jernhusen är statligt. Jag representerar dig och alla andra i Sverige.

Sedan bolagiseringen av SJ år 2001, som ledde till bildandet av Jernhusen, har en enhet blivit nästan trettio olika företag och organisationer, vilket medför en del utmaningar enligt Kerstin Gillsbro. Bolagen behöver utvecklas tillsammans, på affärsmässiga villkor, och det behöver göras i en infrastruktur som har ett stort underhållsbehov.

Vad ser du som Jernhusens största utmaningar framöver?
– Långsiktigt är det nog mest att hinna med i samhällsutvecklingen – och då menar jag att verkligen förstå utvecklingen och ha en fingertoppskänsla för vartåt det går, även om vi också påverkar utvecklingen. Kortsiktigt handlar det mer om att vardagen ska rulla. Vi har leverans 24/7 eftersom trafiken går konstant.

Vad är det roligaste med ditt jobb?
– Klippa band! När vi inviger projekt som vi arbetat med länge bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling. Då är det jätteroligt att representera bolaget.  Jernhusens övergripande vision är att göra skillnad för människor och miljö – och detta återkommer Kerstin Gillsbro till många gånger under intervjun, och det är också med det hon avslutar när vi börjar runda av.
– Fastigheter har stor miljöpåverkan medan järnvägen är väldigt hållbart, så kan vi kombinera dem har vi verkligen möjlighet att göra skillnad. Om Sverige ska nå de nationella klimatmålen måste fler använda järnvägen. Och, där kommer vårt uppdrag in igen. För att fler ska välja tåg måste vi skapa de förutsättningar som krävs för att det ska hända, så är det bara, konstaterar hon.