Huset som ger mer än vad det tar

Huset som ger mer än vad det tar

Självförsörjande hus som producerar mer energi än vad det gör av med – så kallade plusenergihus – har blivit en allt vanligare företeelse i Sverige. Marknadens intresse för klimatsmarta byggnader är stort.

Allt fler byggbolag vill bidra till utvecklingen mot ett resurssnålt och hållbarts samhälle, och många ser byggnationen av ett plusenergihus som ett naturligt steg för att uppnå det.

Stockholmsbaserade Sveafastigheter Bostad färdigställde i somras kvarteret Neptun i Västerås – ett flerbostadshus, uppfört som plusenergihus och som omfattar 121 lägenheter fördelade på tre huskroppar. Fastigheten producerar mer energi än vad den förbrukar tack vare teknologi i form av bland annat energi från solceller med internt elnät och genom att tillvarata överskottsvärme.

– Det finns en del som skiljer vårt plusenergihus mot ett vanligt hus. Bland annat bästa tillgängliga teknik och ett bra klimatskal, vilket innebär att huset bland annat har välisolerade väggar och fönster, säger Svante Jernberg, vd på Sveafastigheter.

I projektet att uppföra Neptun har även Mälardalens högskola och KTH varit involverade avseende bland annat energianvändningen.

– Om man googlar på plusenergihus får man många olika definitioner på begreppet. Men, ett plusenergihus i det här fallet innebär att vi sätter solceller på taket som över året ska ge lika mycket el som huset använder för uppvärmning, varmvatten och för fastighetsel. Hushållselen ingår inte men är jämförbar med energin för uppvärmning, säger Björn Karlssons, projektledare och professor i Energisystem på Mälardalens högskola.

Kvarteret Neptun i Västerås. Foto:Sveafastigheter AB

Sveafastigheter fick ett godkännande från Västerås att vrida på husens stora tak och sätta de mot söder, med en fyrtiogradig lutning som är ultimat för de högeffektiva solcellerna.

– Det bidrar till att de kan generera så mycket energi som möjligt. Huset är också uppvärmt genom en kombination av bergvärme och golvvärme för att uppnå maximal effekt, säger Svante Jernberg.

Björn Karlsson menar att man hade kunnat uppföra ett ännu mer resurseffektivt hus med hjälp av fjärrvärme, helst från ett kraftvärmesystem – speciellt i ett fjärrvärmeområde som Västerås:

– Men Sveafastigheters variant är enklast och mest direkt ur BBRs ( Boverkets byggregler) synpunkt när det kommer till plusenergihus. Det är ett mer rättframt sätt då det bara är solcellsel som kvittar värmepumpsel.

Hur kommer då utvecklingen se ut framåt när det gäller Plusenergihus? Enligt Svante Jernberg, kommer intresset för den här typen av fastigheter bli allt större och även medföra att politiker och kommuner ställer högre krav på entreprenörer som vill få tillgång till deras mark.

– Vi byggde Neptun för att utmana både oss själva och andra i branschen, att visa att det här faktiskt går. Det här är ett sätt för oss att få tekniken att gå framåt, att installera tekniskt samverkande lösningar och även komma med nya innovationer. Alla måste hjälpas åt för att bidra till att minska samhällets totala energianvändning.