Reformer ska väcka bostadsmarknaden

Reformer ska väcka bostadsmarknaden

Peter Eriksson tog över som Bostads- och digitaliseringsminister 2016. Nu vill han driva på byggandet av nya bostäder genom flera olika förslag som ska lösa upp knutarna på marknaden.

Det råder bostadsbrist i 240 av 290 kommuner. Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson är tydlig med sitt uppdrag: Det ska byggas mer i Sverige för att hantera en växande befolknings behov.

– Det stora underskottet på bostadsbyggande som vi har haft under lång tid ska brytas, säger Peter Eriksson.

Han pekar bland annat på ett behov av reformer gällande regelverk och planprocesser, digitalisering samt att bistå med mark till byggen. Dessutom ska regeringen verka för att göra det enklare att få fram tillfälliga och billiga boenden:

-Just nu tittar jag på hur vi kan jobba mer med industriellt byggande där vi kan prefabricera i större utsträckning. Det här gör att vi kan få ned kostnader och skapa nya bostäder i rimliga prisnivåer. Samtidigt innebär den här metoden lägre klimatutsläpp.

För skapa en mer hälsosam bostadsmarknad behövs också förändringar för hur det nuvarande beståndet bäst kan brukas, menar Peter Eriksson. Regeringen vill därför göra det enklare att hyra ut delar av bostäder. Den norska modellen kan vara en väg att gå, där halva bostaden kan hyras ut skattefritt. Dessutom skulle nybyggen kunna anpassas för att enklare möjliggöra uthyrning av delar av ytan.

– Ett problem är att det i Sverige i dag inte finns en kultur runt att hyra ut delar av sin bostad, det kanske är något som vi behöver förändra, säger Peter Eriksson.

En annan väg att gå för att bättre nyttja det befintliga beståndet av bostäder är att se över transaktionskostnaderna, bland annat reavinstskatt och stämpelavgifter:

-Det finns i dagsläget inga sådana förslag lagda hos regeringen, men vi ska vara öppna för att om vi kan få en större rörlighet kan det bidra med mycket bostäder. Det är trots allt de befintliga bostäderna som kommer att utgöra 90 procent av beståndet framöver, även om det byggs mycket nu.
Och trots att det just nu råder en bygg-boom i Sverige behövs det även här förbättringar, menar Peter Eriksson. I dag är det exempelvis relativt enkelt att ge sig in i processen att överklaga byggen:

– En fråga som vi tittar på är att man inte ska kunna överklaga byggen om man inte har varit med i processen från början. Det ska med andra ord inte gå att komma in och överklaga i nästa skede. Vi har sett att det här leder till problem – framför allt i storstäderna. Kanske inte i form av att det hindrar byggandet så mycket, men det gör att det tar tid att komma igång.

Samtidigt som stort fokus i bostadsfrågan läggs på storstäderna vill Peter Eriksson också öppna upp för att göra det enklare med nybyggnation på landsbygden:

– Vi har bland annat en utredning som tittar på lånesidan. Många av bankerna har lagt ned sina kontor på mindre orter. Erfarenheten från det är att bankerna då blir mindre benägna att ge krediter eftersom de inte känner till situationen på orterna. Då är frågan om vi bara ska acceptera att det blir svårare och svårare att bygga utanför städerna – eller om vi kan hitta en modell där staten går in och tar en del av risken för att underlätta.