Träbyggnader är på väg att åter bli ett inslag i staden

Träbyggnader är på väg att åter bli ett inslag i staden

Den moderna stadens karakteristiska gatubild är på väg att utmanas när trähusen på allvar återvänder till stadsmiljön. Den största utmaningen är att öka produktionen när materialets popularitet stiger.


Trähusbyggandet ökar kraftigt
i Sverige. Ungefär tio procent av de flerbostadshus som i dag uppförs har trästommar, enligt Svenska Träbyggnadskansliet. De drivs av branschorganisationen Svenskt trä, samt Trä- och möbelföretagen, som representerar den träförädlande industrin. Uppdraget är att se till att trä används mer i byggandet med fokus på kontorslokaler, förskolor, idrottshallar och kommersiella lokaler – inte bara i bostäder.

Susanne Rudenstam är verksam som chef för Träbyggnadskansliet. Hon berättar att det förvisso finns länder som bygger mer i trä, men att vi i Sverige har varit duktiga på både innovation och att rationalisera processen med dess flöden. Hon drar paralleller till bilindustrin och Lean-production. Träkonstruktionerna kan exempelvis tillverkas i industriell skala i för ändamålet uppbyggda fabriker och sedan monteras på byggplatsen. Det ökade intresset har däremot lett till att kapaciteten behöver växa i samma takt:

– Byggandet i trä har ökat väldigt snabbt. Den stora utmaningen är att det är svårt att få träindustrin att hänga med i rådande efterfrågan och fortsätta med sina innovationsprocesser. Samtidigt byggs kapaciteten upp med fler fabriker runtom i Sverige med produktion i hela landet, säger Susanne Rudenstam.

På väg tillbaka till staden

Trots träbyggandets långa historia har städerna länge dominerats av andra material. När träbyggandet i stadsmiljö nyligen återupptäcktes sågs det som något nytt och oprövat, nästan i experimentstadiet. De senaste åren har processen blivit mer etablerad och kunskapen sprids. Den viktigaste drivkraften handlar om klimatfrågan. Fastighetsdriften har stadigt blivit mer energieffektiv, vilket har gjort att byggfasens och materialens miljöpåverkan allt mer har hamnat i fokus:

– Det viktigaste som hänt är kanske att man har förstått att det går att ställa om byggandet till biobaserade material. Ett cirkulärt uppvaknande har skett. Det fina är att det i sin tur tvingar fram att även material som betong blir bättre, då dessa processer också måste ses över. Det har gjorts på ett bra sätt och i slutändan är det klimatet och jorden som gynnas.

Trä kommer aldrig fullt ut att ersätta andra byggmaterial, och i vissa byggnader är det mer lämpat som komplement. Men som material betingat finns fördelar även utöver miljön, menar Susanne Rudenstam: 
– Trä är lätt och starkt i förhållande till sin vikt vilket skapar nya möjligheter för smarta till- och påbyggnader. Samtidigt går byggandet snabbt och med mindre störningar. På så sätt är trä ett konkurrenskraftigt material för i urban förtätning.

Hon menar att en annan fördel är den stabila prisbilden, vilket gör att det är lätt att beräkna kostnader vid projektering: 

– Trä är konkurrenskraftigt sett till kostnader, sedan beror det helt på projektet. Det går bra att bygga dyrt i trä, det går bra att bygga billigt i trä. I vissa projekt är trä det bästa valet, i vissa projekt kan andra material passa bättre. Trä är däremot alltid konstant i prisnivå, vilket är en stor fördel jämfört med exempelvis stål som fluktuerar beroende på världsmarknaden, avslutar Susanne Rudensam.

Text: Joakim Johansson
Foto: Träbyggnadskansliet